Nu blir det lekande lätt att återvinna med fyrfackskärl. Från och med april kommer Sysav och Ohlssons att ansvara för sophämtningen i Svedala kommun och då kommer alla hushåll att erbjudas moderna fyrfackskärl till samma pris som nu. I kärlen sorteras matavfall, restavfall, tidningar samt förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas.

För att göra bytet så enkelt och smidigt som möjligt för alla har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren här, vill du veta mer om vad och hur vi kan återvinna hittar du det här och förstås – ingen kärl-lek utan lek, se vinnarna i vår tävling här!

Vi vet att fler återvinner mer när kärlen finns nära hemmet – och närmre än på din egen tomt kommer vi inte. Gör återvinningen till en riktigt kärl-lek. För dig, din kommun och vår värld.

AKTUELLT!

Nu är det dags att bygga om ditt befintliga kärl till fyrfack och även få ett extra. Vi startar med att placera ut kärl 2, med fasttejpad insats till kärl 1. OBS! Ta inte bort tejpen. Det görs av Ohlssons personal när kärlet byggs om. Sedan töms ditt befintliga kärl och byggs om med en ny insats. Efter detta kan du börja använda dina fyrfackskärl. Tömning sker enligt tömningskalendern som publiceras här och skickas ut till hushållen under mars månad. 

2017-04-28 Nu är snart utsättningen av kärl färdigt i Svedala kommun. Ni som fortfarande väntar på era kärl kommer att få dessa under maj månad. Tack för ert tålamod!

Viktig information om extra tömningar, driftstörningar m.m. hittar du här.

fyrfackskärl
Låt gärna kärl 1 stå framme och synlig för Ohlssons!
Varför fyrfackskärl?

Visste du att över 60% av det som slängs som restavfall i Svedala kommun skulle kunna material­återvinnas? Det är värdefulla resurser som eldas upp istället för att användas igen och igen. Papper kan t.ex. bli nytt papper upp till sju gånger och metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst! 


Det är därför vi vill göra det enklare och mer bekvämt att sortera ut mer. Med fyrfackskärl har du en återvinningsstation i lagom storlek för ett eller två hushåll precis utanför din dörr. Det enda du behöver göra är att placera kärlen med handtagen utåt gatan när det är dags för tömning. Smidigt eller hur!

Om du har ett mindre hushåll går det bra att dela fyrfackskärlen med en granne.

Är du osäker på vad som är bäst för just dig? Det går även bra att prova fyrfackskärlen. Under september månad kan du kostnadsfritt byta tillbaka till ditt tvåfackskärl om du inte är nöjd. Meddela detta senast 31 augusti 2017 till kundservice@sysav.se

OM FYRFACKSKÄRLEN

Kärlen innehåller fyra fack vardera, i kärl 1 sorteras matavfall, restavfall, tidningar och färgade glasförpackningar. Under vecka 27-36 2017 töms det varje vecka, resten av året varannan vecka. I kärl 2 sorteras plast-, papper-, metall- och ofärgade glasförpackningar. Kärl 2 töms var fjärde vecka. Tömningskalendern kommer att publiceras här i mitten av mars 2017, tänk på att det blir nya hämtningsdagar för både vanliga sopor och trädgårdsavfall.

Vill du kika på kärlen? Varmt välkommen till Svedala Återvinningscentral!

Kärl-fakta

Mått: 870 mm djupt, 1100 mm högt och 750 mm brett
Volym: 2 x 370 liter
Kvm: Bägge kärlens totala yta är 1x2 m
Kärl: Matavfall: 120 liter.
Restavfall: 160 liter.
Tidningar: 60 liter.
Färgade glasförpackningar: 30 liter.
Pappersförpackningar: 140 liter.
Metallförpackningar: 45 liter.
Plastförpackningar: 140 liter.
Ofärgade glasförpackningar: 45 liter.

Så här placerar du dina kärl:

 • Ställ kärlen vid din tomtgräns.
 • Max 5 meter från tomtgränsen för lägsta taxa.
 • Tänk på framkomligheten, inga buskage eller träd i vägen.
 • Fast yta under kärlen och på dragvägen till tomtgränsen.
 • Handtagen ut mot vägen på tömningsdagen.

Dela kärl med grannen?

Har du väldigt lite avfall och inte har behov av fyrfackskärlen själv kan du dela med en granne. Genom att dela abonnemanget minskar ni även på kostnaden.

Anmäl dela kärl med grannen här

Det finns många myter om återvinning och avfall, t.ex. att allt ändå blandas eller att det inte gör någon stor skillnad för miljön. Att återvinna ger stor miljönytta och ju fler som bidrar, desto större blir nyttan. Om alla svenska hushåll sorterade en extra plastförpackning i månaden från restavfallet skulle koldioxidutsläppet kunna minska med 3 600 ton i Sverige. Så allas insats är viktig!

apple.gif

1. MATAVFALL

Här lägger du t.ex. äggskal, frukt- och grönsaksrester och köttben. Tepåsar, kaffesump och lite hushållspapper går också bra. Matavfallet blir biogas som driver bussar eller biogödsel som kan användas på våra åkrar. Från borden till jorden helt enkelt!

Plast, snus, cigaretter, blommor och stearin är inte matavfall. Och tänk på att inte lägga matavfallet i en plastpåse. 

Tidning.gif

2. TIDNINGAR

I tidningsfacket lägger du tidningar och skrivpapper. Pappret mals ner till fibrer som sedan pressas ihop till nytt papper.

Kuvert och postit-lappar ska du inte lägga bland papper och tidningar då limmet inte kan tvättas bort. Lägg detta i restavfallet så kan det energiåtervinnas i form av fjärrvärme.

Milk.gif

3. Pappers­förpackningar

Här vill vi ha pastakartonger, mjölkförpackningar, juiceförpackningar, mjölpåsar, pappersbärkassar, toarullar, omslagspapper och alla andra pappersförpackningar.

Helst inga plastkorkar från förpackningarna här – ta gärna av dem. Och du behöver inte diska förpackningarna, det räcker att skölja med lite kallt vatten om du tycker det är kladdigt. 

Dunk.gif

4. Plast­förpackningar
(mjuk- och hårdplast)

Mycket av det du har i ditt hem består av, eller förvaras i, plast. Plastpåsar, schampoflaskor och plastfolie t.ex. Plast tillverkas av olja och därför är det en stor miljövinst att materialåtervinna förpackningarna. 

Leksaker av plast ska läggas i restavfallet och mindre plastföremål som även består av någon form av elektronik ska lämnas till Samlaren, Farligt avfall-bilen eller återvinningscentral. På återvinningscentralen lämnar du även större plastföremål som plastkrukor, plastmöbler och pulkor.

Metallburk.gif

5. METALL­FÖRPACKNINGAR

Konservburkar, aluminiumfolie och t.ex. kaviartuber är metallförpackningar, dessa kan återvinnas hur många gånger som helst.   

Skruvar, verktyg, stekpannor och andra tunga metallföremål ska lämnas in som grovavfall.

Glas.gif

6&7. Färgade och ofärgade glas­förpackningar

T.ex. flaskor och burkar - utan lock. För att återvinningen ska fungera hålls det färgade och ofärgade glaset separerat. Därför är det extra viktigt att du lägger glasförpackningarna i rätt kärl. 

Dricksglas, keramik, porslin och liknande ska inte lämnas i facket för glasförpackningar utan i restavfallet. Glödlampor ska lämnas till Samlaren eller på en återvinningscentral.

rest.gif

8. RESTAVFALL

Restavfallet är allt som du inte kunnat sortera ut till återvinning.  Detta blir till fjärrvärme och el för ca 60% av hushållen i Malmö och Burlöv. 

Ingenting som sorteras ut för återvinning blandas med restavfall och eldas upp. Ur miljösynpunkt är materialåtervinning alltid bättre än förbränning även om vi kan utvinna ny energi i förbränningsprocessen. 

Visste du att..?

Ohlssons sopbilar har fyra fack som kärlen töms i, allt hålls separerat inuti sopbilen.

Visste du att..?

Om alla svenska hushåll sorterade en extra plast­förpackning i månaden från rest­avfallet skulle koldioxid­utsläppet kunna minska med 3 600 ton i Sverige.

TÄVLING!

ETT KÄRL-LEKSFULLT GRATTIS TILL ALLA VINNARE!

Stort grattis till alla fantastiska kärl-lekspoeter som vunnit romantiska aftnar! Vi hoppas att alla fortsätter att besjunga kärl-leken i Svedala. <3

1a pris: Romantisk middag för två på Nötesjö
Tobias Edh  

2-10 pris: Två biobiljetter
Jan Olsson
Ann-Sofie Lysgren
Stefan Åkesson
Kim Björkman
Britt Fransson
Ulla Boholm
Rickard Fors
Dzeneta Selimotic
Agneta Borgman Ekblad

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

 • Kan jag lägga dricksglas i glasåtervinningen?

  Nej, dricksglas är ingen förpackning och har även en annan glaskvalitet. Blandas glaskvaliteterna försämras möjligheterna att återvinna glaset. Dricksglas läggs i soppåsen eller lämnas till kommunens återvinningscentral.

 • Ska jag sortera el-proppar (säkringar)?

  Nej, proppar från vanliga elskåp i hushåll ska läggas i soppåsen.

 • Kan jag sortera omslagspapper och kvitton för återvinning?

  Ja och nej. Omslagspapper sorteras som en pappersförpackning. Kvitton slängs i vanliga soporna som restavfall.

 • Kan jag lägga kuvert i pappersinsamlingen?

  Nej, limmet på kuverten är det största problemet. Det löses inte upp i processen i pappersbruket utan klumpar ihop sig. Det resulterar i sämre papperskvalitet. Samma sak gäller så kallade Post It-lappar. Genom att lägga kuvertet och liknande i soppåsen kan det istället energiåtervinnas.

 • Ska man slänga nagellack och hårspray i restavfall?

  Nej, gammalt nagellack och sprayburkar är farligt avfall och ska lämnas till Farligt avfall-bilen eller på återvinningscentralen.

 • Kan man lägga vanligt skrivpapper i tidningsåtervinningen?

  Det går bra att lämna mindre mängder vanligt skrivpapper i tidningsåtervinningen. Om du har stora mängder, om du exempelvis arbetar hemma, bör du kontakta en lokal entreprenör för att få det hämtat separat.

 • Är inte transporterna av allt avfall för återvinning ett problem?

  Återvinning av förpackningar är miljömässigt bra, det sparas både energi och material. Den miljöbelastning som uppstår av extra transporter motiveras istället av de miljövinster som uppnås.

 • Är det verkligen miljövänligt att diska förpackningar för återvinning?

  Förpackningarna behöver inte vara rena för att kunna återvinnas. Om du tycker de är kladdiga, skölj med kallt vatten. Ur miljösynpunkt är det fortfarande en miljövinst att sortera och lämna förpackningarna till återvinning även om man sköljer ur eller diskar noggrant.

 • Jag har hört att allt avfall ändå blandas och eldas upp, stämmer det?

  Nej, alla olika sorters avfall skickas till återvinning var för sig. Upptäcks felaktigt sorterat avfall i kärlen kan detta inte tömmas då sammanblandning sker i sopbilen. Var därför noga med att rätt material hamnar i rätt fack i kärlet.

 • Jag ska flytta i maj, var anmäler jag flytten?

  Eftersom ändringen gäller efter 1 april 2017 så är du välkommen att kontakta Sysavs kundservice på telefonnummer 040 635 18 00 eller www.sysav.se/sophamtning.

 • Kommer jag fortfarande kunna ha autogiro?

  Ja, det kommer fortfarande att finnas möjlighet att betala via autogiro. Gå in på din bank och ansök om detta, och glöm inte att avsluta det autogiro du har idag.

 • Kommer jag fortfarande kunna ha e-faktura?

  Ja, det kommer fortfarande att finnas möjlighet att betala via e-faktura.

 • Vad kostar det mig som abonnent att Sysav sköter sophanteringen?

  Det kommer inte bli någon ekonomisk förändring för dig som abonnent när Sysav tar över sophämtningen från kommunen.

 • Kommer Sysav höja avfallstaxan?

  Nej, den beslutas av kommunens politiker.

 • Vem skickar ut min nästa faktura?

  Från och med 1 april kommer du att få fakturan från Sysav.

 • När kommer min faktura?

  Det blir ingen förändring utan fakturan fortsätter att komma under samma perioder som tidigare.

 • Kan jag fortfarande ha ett kärl för trädgårdsavfall?

  Ja, har du ett kärl för trädgårdsavfall idag och vill fortsätta med detta så löper abonnemanget på som vanligt. Har du inget kärl för trädgårdsavfall men skulle vilja ha det så kontaktar du kundservice på 040 635 18 00 eller kundservice@sysav.se

 • Jag bor i en bostadsrätt, kommer vi också att få fyrfackskärl?

  Nej, fyrfackskärl erbjuds endast till villahushåll. Det finns andra lösningar för flerfamiljshushåll. Fastighetsägaren kan kontakta Sysavs kundservice för rådgivning.

 • Hur delar jag abonnemang med grannen?

  Har du och din granne kommit fram till att ni vill dela abonnemang så kan ni anmäla detta på www.sysav.se/delakarl.

 • Måste man ha fyrfackskärl?

  Fyrfacksabonnemanget är frivilligt då det är en bekväm och lekande lätt tjänst som erbjuds, men inget tvång. Vill du ha kvar ditt delade kärl för mat- och restavfall, och ta förpackningar till en återvinningsstation, så avanmäler du fyrfackskärlen på www.sysav.se/tackanej.

 • Vart vänder jag mig om jag har frågor kring min slamtömning?

  Det är fortfarande SUEZ som har hand om tömningen av slam i Svedala kommun. Har du frågor om tömningen eller fakturan vänder du dig till SUEZ kundtjänst på telefonnummer 020 120 00 00.

 • Hur kommer det påverka mig att Sysav tar över sophanteringen?

  Det du behöver känna till är att du ska kontakta Sysav när du har frågor om ditt abonnemang, och att information finns på Sysavs hemsida, i övrigt är det ingen skillnad.

 • Varför ska Sysav sköta sophanteringen i Svedala kommun?

  Sysav har vunnit den upphandling som Svedala kommun gick ut med. Sysav har god expertis inom avfallsområdet och det finns många samordningsvinster.

 • Är det Sysav som hämtar mina sopor?

  Nej, det är en upphandlad entreprenör, Ohlssons, som sköter själva insamlingen av sopor.

 • Vad händer om jag inte sorterat rätt?

  Vid felsortering i era kärl kommer dessa inte att tömmas. Materialet i respektive fack töms i motsvarande fack i bilen. Materialet blir till nya produkter och detta ska vara rent från andra material för att processen ska fungera.

 • Vad händer om jag glömt dra ut kärlen till tomtgränsen?

  Står kärlen mer än 5 meter från tomtgräns (och du inte har beställt gångavstånd till ditt abonnemang) kommer kärlet inte tömmas. Vill ni ha tömt innan nästa ordinarie tömningsdag går det bra att beställa en extrahämtning (mot debitering enligt Svedala kommuns avfallstaxa) på www.sysav.se/sophamtning eller genom att ringa kundservice på telefonnummer 040 635 18 00.

 • Hur ofta kommer ni att tömma kärlen?

  Kärl 1 töms varje vecka under perioden v 27-36 2017 sedan varannan vecka.

  Kärl 2 töms var fjärde vecka.

 • Jag har alltid haft tömning måndagar jämn vecka, kan jag få fortsätta med det?

  Vi kan inte garantera att ni kommer ha kvar samma tömningsdag som tidigare då den nya entreprenören kommer lägga om körturerna. Nya tömningsdagar kommer att publiceras i mitten av mars i tömningskalendern på www.sysav.se/sophamtning.

 • Vilka blir mina nya tömningsdagar?

  För att minska miljöpåverkan och minimera körsträckor kommer den nya entreprenören Ohlssons att lägga om körturerna. Vi vet i dagsläget inte när ni kommer att få tömt, men ni kommer kunna se detta i vår tömningskalender som publiceras på www.sysav.se/sophamtning i mitten av mars 2017.

 • När ska bytet vara klart?

  Utsättning, montering och ombyggnad ska vara helt klart senast den 31 maj 2017.

 • När kommer fyrfackskärlen till mitt område?

  Under Aktuellt kan du se när utsättningen sker i just ditt område.

 • Får jag två helt nya kärl?

  Nej, ditt nuvarande kärl kommer att byggas om och bli kärl 1, medan ni kommer få ett nytt kärl som blir kärl 2.

 • Hur stora är facken?

  Facken för respektive avfallsslag har följande storlek:

  Matavfall: 120 liter
  Restavfall: 160 liter
  Tidningar: 60 liter
  Förpackningar av färgat glas: 30 liter
  Pappersförpackningar: 140 liter
  Plastförpackningar: 140 liter
  Metallförpackningar: 45 liter
  Förpackningar av ofärgat glas: 45 liter

   

 • Hur ser fackindelningen ut?

  I kärl 1 sorteras: restavfall, matavfall, förpackningar av färgat glas och tidningar
  I kärl 2 sorteras: plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och förpackningar av ofärgat glas.

 • Kan jag fortfarande dela kärl med grannen?

  Ja, det går fortfarande bra att dela kärl med grannen. Gå in på www.sysav.se/sophamtning och fyll i ansökan om att dela kärl, eller ring kundservice på 040 635 18 00. Delar du kärl med din granne redan får du gärna lov att fylla i en ny ansökan, på så sätt kan vi skicka separata fakturor till er.

 • Jag har redan byggt in mitt kärl, hur gör jag nu?

  Har ni inte möjlighet att bygga om er inhägnad så att de rymmer två kärl, så kan ni ha kärl 1 i inhägnaden (kärl 1 töms varannan vecka). Kärl 2 som töms en gång var fjärde vecka kan ni förvara någon annanstans och rulla fram på tömningsdagen. 

 • Jag vill bygga in mina kärl, hur stor yta behöver jag?

  För att få plats med två stycken fyrfackskärl behöver du cirka 1*2 meters hårdgjord yta.

 • Hur stora är kärlen?

  Ett kärl är 870 mm djupt, 1100 mm högt och 750 mm brett.